В областта на гинекологията предлагаме:

Снимков материал към

 • Прегледи и консултации при всички гинекологични заболявания – eхографски изследвания през влагалището и през коремната стена
 • Менструални нарушения
 • Климактериум-консултации
 • Детско-юношеска гинекология
 • Стерилитет-диагностика и лечение
 • Диагностични и лечебни хидротубации (изследване проходимостта на маточните тръби под ехографски контрол)
 • Консултации по семейно планиране
 • Предпазване от нежелана бременност(поставяне на вътрематочни спирали)
 • Цитологичен скрининг за предракови изменения на маточната шийка
 • Колпоскопия
 • Биопсии
 • Диатермокоагулация при изменения на маточната шийка
 • Микробиологично изследване при вагинални инфекции
 • Директни изследвания за хламидии
 • УЗИ на яйчникови формации
 • УЗИ на млечни жлези
 • УЗИ на коремни органи
 • УЗИ на щитовидна жлеза

В областта на акушерството предлагаме:

 • Диагноза на бременността в ранните срокове
 • Проследяване развитието на нормална бременност
 • Ехографска диагностика на вродени структурни аномалии на плода
 • Ехографски скрининг за хромозомни аномалии 11-14 г.с.
 • Ехографски скрининг за хромозомни аномалии 18-23 г.с
 • Диагностика и проследяване на застрашен плод
 • Измерване кръвотока на майката и плода
 • Мониториране сърдечната дейност на плода
 • Микробиологични изследвания
 • Женска консултация – индивидуално и пакетно обслужване