3-4Д ЕХОГРАФИЯ – най-новата ултразвукова технология в сувременното АГ. Наличието на 3/4Д опция в ехографския апарат означава, че същия е с висока разделителна способност, което позволявя да се извършва прецизна оценка на анатомията и състоянието на плода. Тя ни дава обемен триизмерен образ в реално време/4D/.