ДИАТЕРМОКОАГУЛАЦИЯТА е метод, при който посредством диатермичен ток унищожаваме определен болестно променен епителен участък (раничка), разчитайки, че неговото място ще бъде заместено от нормален епител.