ДОПЛЕРОВО ИЗСЛЕДВАНЕ на кръвотока на съдовете на плода и майката с диагностична и прогностична цел.