Целта е да се оцени анатомията на плода и да се изключат или диагностицират аномалии, които се проявяват в по-късните срокове на бременността и са достъпни за ултразвуково диагностициране. Оценява се размера и растежа на плода,плацента, околоплодна течност, пъпна връв и кръвотока при необходимост. Всичко това ни дава възможността за прогнозиране на по-късни усложнения на бременността. Не всички аномалии могат да бъдат диагностицирани с ехографско изследване.