ФЕТАЛНА МОРФОЛОГИЯ – II ТРИМЕСТЪР
Целта на изследването е да се оцени анатомията на плода, да се диагностицират вродени структурни аномалии, достъпни за ехографията като диагностичен метод. Хромозомни аномалии не могат да бъдат диагностицирани с ултразвуково изследване. Оценява се размера и растежа на плода, плацента, пъпна връв, околоплодна течност, маточна шийка. При показания се извършва доплерово изследване на кръвотока в различните съдове на плода с цел прогнозиране късни усложнения на бременността. Използува се 2Д,3Д,4Д и доплер ехография.