КОЛПОСКОПИЯТА е метод на оглеждане на шийката на матката с оптическа система с увеличение от 6-40 пъти. Колпоскопската диагноза се основава най-вече на структурата на малките кръвоносни съдове. Също може да се открие смущение в метаболизма, язви, раков епител и др. От подозрителните участъци се взема материал/биопсия/, който се изследва хистологично.