ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ
УЗИ за установявяне на бременност,наличие на ембрион и сърдечни пулсации.
Микробиологично изследване на влагалищния секрет и профилактична цитонамазка.
Изследване на кръвните показатели
Комбиниран скрининг за генетични заболявания на плода (11-13+6 гс)
Регистриране в Женска консултация.

ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ
Късен скрининг за генетични заболявания на плода при нужда
Фетална морфология – за изключване на органни аномалии на плода-желателно до 23гс.
Ежемесечни посещения в Женска консултация
Кръвни изследвания на бременната
Изследване на фетално сърце при нужда

ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ
УЗИ на плода-проследяване темповете на растеж,количество на околоплодната течност и степента на зрелост на плацентата.
Мониториране на детски сърдечни тонове
Кръвни изследвания на бременната
Регулярни посещения в Женска консултация