УЗИ ПРИ РАННА БРЕМЕННОСТ – с това изследване се локализира бременността (в матката или извън нея), уточнява се срока на бременността, наличието и броя на ембрионите и сърдечни пулсации. /2Д и 3Д образ/